Den gode nyhed for de danske autocampister er, at DCU tilslutter sig AutoCamperRådet, som dermed styrkes.
Autocamperferie er i rivende udvikling, og nu står branchen stærkere end nogensinde før, efter at Dansk Camping Union (DCU), er blevet en del af AutoCamperRådet. DCU varetager alle danske campisters interesser, uanset om de ligger i telt, har campingvogn, teltvogn eller kører autocamper.
Hvor mange af DCUs medlemmer, som har autocamper, vides ikke, men eftersom DCU samarbejder med alle foreninger og råd, der har som formål at fremme camping- og autocamperturismen, har DCU ingen forbehold mod at deltage i AutoCamperRådet (ACR).
– I flere år har der været et tæt samarbejde mellem os i DCU og autocamperforeningerne i campingspørgsmål. Og her specifikt om regelsættet for autocampere. Når vi har afgivet høringssvar og andet politisk arbejde, har vi stort set haft ens holdninger til tingene. På den måde er vores deltagelse i AutoCamperRådet en naturlig følge af det formaliserede samarbejde, vi indtil nu har haft, siger Anne-Vibeke Isaksen, landsformand i DCU og selv meget begejstret for ferieformen i autocamper.

En stor fordel
Med DCUs deltagelse i ACR består ACRs bestyrelse af otte personer, idet de fire foreninger, som nu udgør ACR, hver udpeger to bestyrelsesmedlemmer. Der var enighed i de tre oprindelige foreninger om optagelsen af DCU i ACR.

– Det er en stor fordel for ACR at få DCU med i AutoCamperRådet, understreger Hans Bækvang, formand for ACR.

– AutoCamperRådets tilbagemeldinger på f.eks. høringssvar vil vægte noget tungere, idet vi nu stort set repræsenterer alle organiserede, danske autocampister, siger Hans Bækvang, formand for ACR.
– Vi ser så meget frem til dette samarbejde, der som sagt er en videreførelse af de sidste to års konstruktive arbejde. Sammen står vi stærkere, og der er forsat meget at arbejde for, da vi endnu ikke er helt i mål ift. ordnede forhold for autocampere i Danmark, siger Anne-Vibeke Isaksen fra DCU.