autocamperrådet til møde i transportudvalget
AutoCamperRådet til møde i Transportudvalget på Christiansborg. Repræsentret ved Jørgen Nielsen og Jan Mattsson

En af de højt prioriterede opgaver i AutoCamperRådet er at få transportministeren og regeringen til at påvirke EU omkring kørekort. Påvirkningen skulle gerne føre til, at indehavere af et Kategori B-kørekort kan føre en autocamper med en tilladt totalvægt på 4.250 kg. Der er naturligvis tale om autocampere uden trailer, som derfor vil kunne betragtes på lige fod med vogntog, der består af en personbil på 3.500 kg og en ubremset trailer på 750 kg.

AutoCamperRådet har gennem de seneste par år jævnligt været i med i den politiske dialog netop med henblik på at påvirke processen. Hidtil har dialogen udelukkende været baseret på mailkorrespondance. I AutoCamperRådet besluttede vi derfor at gå et skridt videre og få en dialog “face to Face”. Derfor anmodede vi om foretræde for Transportudvalget. Anmodningen blev imødekommet, og Transportudvalget tog derfor mod AutoCamperRådet den 12. november 2019.

Transportudvalget er meget positive og lydhøre overfor argumenter

Ved et foretræde får man typisk 15 minutter til at fremlægge sit ærinde inklusiv spørgetid. Vores foretræde varede 20 minutter, og efter vores fremlæggelse af argumenter og intentioner var der en ivrig spørgelyst fra politikkernes side. Især blev der spurgt indtil dimensionering af chassiser på autocampere. Der var især interesse for transformation til eldrevne biler, og naturligvis var der forståelse for, at vægt fremadrettet kan blive et “issue” i den sammenhæng. AutoCamperRådet kunne i den forbindelse berette om en forsøgsordning i Tyskland, som varer indtil udgangen af 2019, hvor man med et B-kørekort kan føre en elektrisk varebil beregnet til varetransport på 4.250 kg. Dette kræver dog et 5 timers kursus i køretøjskendskab.

Det 4. kørekortdirektiv skal forhandles i EU

AutoCamperRådets forslag er ikke en ændring, men mere en teknisk tilføjelse til det 3. kørekortsdirektiv, som aktuelt er gældende. Denne ændring skal gøre det muligt at hæve den tilladte totalvægt til 4.250 kg, når den tekniske mulighed er til stede, og når der efterfølgende ikke kan benyttes en ubremset trailer på 750 kg.

Det 4. kørekortdirektiv skal forhandles i EU, og det er i det regi, at succesen skal hentes. Her er det vigtigt, at regeringen tager AutoCamperRådets forslag med ind i arbejdet med 4. kørekortdirektiv. Derfor var det også glædeligt, at den tidligere Transportminister, Ole Birk Olesen, tydeligt adresserede dette til regeringen, som en afsluttende bemærkning på et godt, positivt og konstruktivt foretræde for Transportudvalget.

Link:
Notat til brug for foretræde 12-11-2019 – henvendelse til Transportudvalget