Hjem Autocamper lov nyt Skatteminister, Karsten Lauritzen har lyttet til AutoCamperRådets forslag!

Skatteminister, Karsten Lauritzen har lyttet til AutoCamperRådets forslag!

6250

Skatteminister Karsten Lauritzen forelagde torsdag den 12. oktober lovforslag L18 for Folketinget, som bl.a. er foranlediget af AutoCamperRådets forslag om ændring i kravene om 4 sovepladser i en autocamper. Forslaget gik let igennem 1. behandlingen i Folketinget, og det skal nu viderebearbejdes i Skatteudvalget.

AutoCamperRådet sendte i maj 2017 et forslag til lovændring til Skatteminister Karsten Lauritzen om en ændring af de nuværende krav om, at autocampere skal være indrettet med 4 egentlige sovepladser, således at de fremover kun behøver at være indrettet med 2 egentlige sovepladser. Dette vil medføre, at mange autocampere kan slippe for at skulle køre rundt med unødvendigt udstyr og dermed vægt. Forslaget tager naturligvis udgangspunkt i, at denne ændring skal kunne ske, uden at det ændrer ved afgiftsberigtigelsen på den nuværende afgift.

I går torsdag 12. oktober 2017 blev lovforslaget, som betegnes som L18, debatteret i Folketinget. Du kan se de forskellige politikkeres spørgsmål og svar her. Lovforslaget er blevet en del af et lovforslag, som også omhandler en del andre faktorer omkring køretøjer, men det vigtige for os med autocamper er ændringen i kravet om 4 sovepladser.

Heldigvis var Folketinget særdeles positive overfor det stillede lovforslag, og Skatteminister Karsten Lauritzen skal efter det positive udfald af 1. behandlingen nu arbejde videre på lovforslaget sammen med Skatteudvalget. Men på nuværende tidspunkt er der lys forude, og som det ser ud nu, tyder alt på, at det ender med en vedtagelse af det lovforslag, som er baseret på bl.a. AutoCamperRådets forslag med virkning fra 1. januar 2018.

Link:
Lovforslag L18
1. behandling spørgsmål