Hjem Autocamper lov nyt ACR holder Skatteministeren op på afgiftsnedsættelse

ACR holder Skatteministeren op på afgiftsnedsættelse

2705

AutoCamperRådet har i august måned indsendt materiale med forslag til nedsættelse af registrerings afgift for autocampere, samt gjort opmærksom på uheldige procedure ved beregning af afgiften, samt SKAT´s fejlbehæftede/mangelfulde afgiftsberegner på deres hjemmeside. Allerede 2 dage efter vores kontakt til Skatteministeren, blev vi kontaktet af SKAT vedrørende problemstillingen. Der foregår pt. en dialog om dette emne.

Da autocampere både i 2015 0g 2016 blev forbigået personbilers afgift nedsættelse, følte vi at det igen var nødvendigt, at gøre opmærksom på autocamperes afgift niveau.

Skatteministeren skriver den 4. august 2017 til ACR, at da autocampere blev forbigået, hvad angår 60% afgiften, vil give tilsagn om, at Skatteministeren vil være opmærksom på autocampere ved fremtidige omlægninger eller nedsættelser af registreringsafgifter.

Da registreringsafgift igen er på Finansloven, har vi derfor en forventning om at vores bønner bliver hørt. Vi er klogere inden for de næste par uger, da bilbranchen er gået i stå, så der er sat turbo på afklaring af registreringsafgift.