Hjem Handlingsplan Forståelsespapir mellem AutoCamperRådet og Camping Outdoor Danmark

Forståelsespapir mellem AutoCamperRådet og Camping Outdoor Danmark

860
autocamperturister på blokhusstrand
Blokhus strand tiltrækker turister til Nordjylland, også autocamperturister tiltrækkes af Vesterhavet

Baggrund

AutoCamperRådet (ACR) og Camping Outdoor Danmark (CODK) er enige om, at der er brug for et forum, hvor organisationerne kan drøfte forskellige problemstillinger og få en større forståelse for hinandens udfordringer og mål. Et samarbejde er iflg. CODK og ACR vigtigt for at styrke turismen i Danmark til alles fordel. Så autocampister får en god oplevelse i Danmark, og campingpladserne får bedre rammevilkår.

Campingpladser

ACR og CODK ser gerne, at autocampisterne anvender campingpladser ifm. overnatning og egentlig camping. Dette kræver dog iflg. ACR at campingpladserne har skræddersyede overnatningsforhold for autocampere.

De to organisationer vil arbejde sammen om at forbedre rammevilkårene for campingpladserne. I dag er de begrænset af et meget restriktivt campingreglement, der gør det svært at drive en kommerciel og moderne overnatningsvirksomhed. Fx hvis campingpladsen ønsker at etablere områder specielt egnet og målrettet autocampere og samtidig efterleve reglementet.  

Arbejdsgruppe for campingpladser

CODK og ACR ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til, hvordan campingpladser kan tiltrække flere autocampister. Hvad kan der fx gøres ift. faciliteter, oplevelser og prissætning? Arbejdsgruppen vil også se på ændringer af campingreglementet, så det bliver nemmere og mere økonomisk holdbart for pladserne at udvikle nye og mere attraktive overnatningsformer. Bl.a. til autocampister.  ACR og CODK er desuden enige om, at reglerne skal forstås og fortolkes ens fra kommune til kommune, hvilket ofte ikke er tilfældet i dag.  

Autocamperpladser og kapacitet
ACR og CODK er enige om, at kapaciteten for overnatnings- og parkeringstilbud til autocampister skal øges, så uhensigtsmæssige parkeringer til gene for lokale beboere undgås.

Autocamperpladser bør etableres, hvor der er efterspørgsel, og det giver god mening for både autocampister, kommune og de lokale. Autocampisterne er til gavn for det lokale handelsliv og den lokale turisme og bør derfor tilgodeses ligesom alle andre turismegrupper.

CODK og ACR understøtter, at kommunerne via Kommunernes Landsforening (KL) udøver en ensartet behandling af bestemmelserne for, hvor og hvordan kommunerne behandler sager om etablering af autocamperpladser. Her bør der også være minimumsbestemmelser for faciliteter.

Lovforslag om separat kategori for autocampere som køretøj

ACR er ikke enig i, at der, som ønsket af CODK, er behov for en national lovændring vedr. autocampernes nuværende status som varevogne og biler til i stedet at få egen kategori i registreringsloven. Dette vil iflg. ACR mindske autocampisternes frie ret til at raste som andre bilister.

Brancheorganisationen, CODK, har først og fremmest fremsat dette ønske pga. importører og forhandlere, da det vil lette deres administrative opgaver ved registrering. Denne sag vil de to parter selvfølgelig løbende drøfte i det nye forum.

Medierne

CODK og ACR anser det også som vigtigt at have en god og sober dialog i og udenfor medierne. CODK beklagede, at en del af indholdet i en artikel i Jyske Vestkysten (JV) var blevet unødigt skarpt formuleret. Men glædede sig over, at artiklen gav anledning til, at organisationerne mødtes og fik udvekslet synspunkter. ACR beklagede deres skarpe retorik over for CODK efter JVs artikel.

Samarbejde i forhold til kommunerne

ACR og CODK er enige om, at dialogmødet var en god anledning til at få en tættere koordinering og samarbejde. Parterne er derfor enige om at udveksle viden og hjælpe hinanden i de kommuner, hvor campingpladser møder udfordringer ift. campingreglementet, og hvor sager er gået i hårdknude ift. placeringer af egnede autocamperpladser. 

Parterne er også enige om, at KL og kommunerne bør arbejde for, at der er ens regler og tydelig skiltning for autocampister. ACR og CODK ser således en fordel i at arbejde for fælles regler for autocampister samt en ens tolkning af campingreglementet.

ACR og CODK ser frem til et godt samarbejde.

Dato:                                                                              Dato:

—————————————————-                        —————————————————            

Niels Frederik Lund                                                        Hans Henry Bækvang

Direktør for Camping Outdoor Danmark                      Formand for AutoCamperRådet