generalforsamling autocamperrådet

AutoCamperRådet afvikler sin årlige generalforsamling lørdag den 22. april. Generalforsamlingen holdes i Den gule Salon på Egeskov Slot i Kværndrup. Det er de delegerede fra Dansk AutoCamper Forening, DK-AutoCam, DCU og Campervenner der deltager i mødet, og som bl.a. skal drøfte vedtægtsændringer for ACRs virke. Foruden de delegerede fra foreningerne deltager også rådsmedlemmerne, men indtil en evt. ændring af vedtægterne for ACR på årets generalforsamling, har rådsmedlemmerne ikke stemmeret.

I Egeskov finder man en varieret samling af fly, motorcykler og veteranbiler, som Familien Ahlefeldt præsenterer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og valg af referent
 2. Velkomst til nye deltager i AutoCamperRådet
 3. Bestyrelsens beretning for 2022
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Budgetorientering for indeværende år
 6. Godkendelse af kontingent for 2023
 7. Status over ”Områdeambassadører”
 8. Indkomne forslag

Ændring i §2: Kompensation for udgifter

Ændring i §3, stk. 3. Varsling ændres

Ændring i §3, stk. 4. Ændring af stemmeantal

Ændring i §3, stk. 5. Ændring af tale-/stemmeret

Ændring i §3, stk. 8 og 9. Ændring vedrørende til ekstraordinær generalforsamling

Ændring i §3, stk. 9. Ændring vedrørende eksklusion

DACF ønsker, at ACR arbejder med følgende punkter

 • Udligningsafgiften
 • Betaling for kørsel over Storebælt
 1. Valg af bilagskontrollant
 2. Eventuelt
 3. Generalforsamling 2024, tid og sted