AutoCamperRådet var meget synlig på Camping-messen i Aalborgs Gigantium i dagene 12/1-15/1. Mere end 11.000 personer besøgte messen, hvor også autocamperne var rigt repræsenteret. ACRs rådsmedlem Gert Melchiorsen var på scenerne i hallerne, hvor han fortalte om rådets arbejde. Herunder også om områdeambassadørernes virke og aktuelle trafikpolitiske initiativer. Også arbejdet med at få autocamperturisterne til at fokuserer på kampagnen om Etik og Moral, blev der orienteret om.

Gert Melchiorsen foredrag handlede i store træk og brugerne af autocampernes “Frihed på fire hjul til at vælge” overnatningsmuligheder og/eller parkering. Han understregede ACRs opgave med at sikre ordnede og godkendte forhold for autocamperturister i Danmark. Og det i samarbejde med landets kommuner og når private lodsejere ønskede at indrette pladser autocamperpladser. Det handlede og rådgivning, dialog og møder med interesserede kommuner og lodsejere.
Han orienterede også om ACRs engagement i forhold B-kørekortets vægtgrænse m.h.t. 3500 kg. EU-Kommissionen skal i løbet af foråret behandle forslag om at øge vægtgrænsen til 4250 kg., som man kan bruge sit B-kørekort til.
ACR har pt. 14 områdeambassadører fordelt over hele landet – minus Bornholm. Disse ambassadører er dem som på ACRs vegne tager de første drøftelser med kommuner og lodsejere i de berørte områder ang. autocamperpladser.