Fra venstre: Ny formand AutoCamperRådet, Jørgen Nielsen. Ny i bestyrelsen, Jette Jensen. Afgående formand AutoCamperRådet, Helmut Madsen

AutoCamperRådets formand, Helmut Madsen, træder efter eget ønske ud af AutoCamperRådets bestyrelse. Helmut har været Dansk AutoCamper Forenings repræsentant i AutoCamperRådet. Jette Jensen er udpeget til at overtage Helmuts bestyrelsespost. Jette er allerede medlem af bestyrelsen i Dansk AutoCamper Forening, hvor hun bl.a er ansvarlig for foreningens app og pladsdata. Bestyrelsen i AutoCamperRådet byder Jette Jensen velkommen.

AutoCamperRådet får stærk kvinde i bestyrelsen

Jette Jensen har haft egen virksomhed i næsten 10 år. Derudover har Jette været aktiv i lokalpolitik. Jette har også siddet i flere bestyrelser og haft flere tillidsposter. Hun har ligeledes været domsmand i snart 8 år. I sit arbejdsliv er Jette socialpædagog, og hun arbejder indenfor handicappsykiatrien. Jette er desuden tillidskvinde på sin arbejdsplads. 

AutoCamperRådets bestyrelse ser frem til at samarbejde med Jette, og vi glæder os naturligvis over, at vi nu har endnu en kvinde med i bestyrelsen.

AutoCamperRådets bestyrelse mister personlighed

Helmut Madsen har igennem en meget lang periode sat sit præg på arbejdet i AutoCamperRådet. Helmut har været stærkt medvirkende til, at AutoCamperRådet idag har en stærk position blandt beslutningstagere. Kendetegnende for Helmut har været et stort engagement og en stærk vilje til at opnå resultater. Uanset opgavens karakter og omfang har Helmut favnet opgaven og været en stor del af årsagen til, at mange projekter er faldet positivt ud. Helmut vil forsat være et ankerpunkt, hvor AutoCamperRådet kan og vil søge sparring omkring fremtidige projekter.

Arbejdet i AutoCamperRådet fortsætter, og der vil forsat blive stræbt efter at skabe de bedste vilkår for autocamperturister i Danmark. Som hidtil vil AutoCamperRådet fortsat samarbejde med politikere, kommuner, erhvervsliv og andre relevante aktører for at opnå forbedringer for danske og udenlandske autocamperturister.

AutoCamperRådets bestyrelse konstitueret

AutoCamperRådet har konstitueret sig på bestyrelsesmødet den 2. december i Middelfart. Jørgen Nielsen er valgt som ny formand, Jan Mattsson fortsætter som næstformand, og Mariann Steengaard fortsætter som kasserer.