autocamperrådet, bogense
AutoCamperRådets bestyrelse fra venstre: Morten Lægaard, Flemming Stagis, Jørgen Nielsen, Jan Mattsson, Helmuth Madsen. Forrest. Mariann Stengaard

AutoCamperRådet (ACR) har afholdt et udvidet bestyrelsesmøde i Bogense i weekenden 3. – 5. maj. Mødet var det første efter ACR´s generalforsamling med bestyrelserne fra hhv. Dansk AutoCamper Forening, Campervenner og DK-Autocam. De tre bestyrelser udtrykte tilfredshed med ACR´s arbejde igennem 2018.

Mødet var henlagt til Bogense, som dels ligger centralt i landet for ACR´s medlemmer, men netop også fordi Bogense er Danmarks hyggeligste købstad med en helt fantastisk marina, hvor Bogense Yacht Service ApS har etableret en helt igennem pragtfuld autocamper-plads. En overnatning koster 100 kr. incl. vand og strøm. Bogense by og omegn tilbyder en meget stor palet af aktivitetsmuligheder. I nærområdet er der f.eks. rigtig mange store og flotte herregårde, som alle har sat tydelige aftryk i Danmarkshistorien. Rigtig mange af dem ligger i cykelafstand fra Bogense.

Fantastisk god støtte fra Bogense Yacht aps

Til mødet havde Bogense Havn igen i år været behjælpelig med faciliteter til mødet og ikke mindst til den lige så vigtige del af mødet – det sociale samvær med ægtefællerne. Igen i år skal der lyde en kæmpe tak til Per fra Bogense Yacht Service ApS – det kan absolut ikke udelukkes at ACR gentager succesen igen i 2020.

Ændring i Bestyrelsen

På mødet skulle ACR konstituere sig. Per Ræbild er selvstændig erhvervsdrivende med et ekspanderende firma, hvorfor han er nødt til at prioritere sin tid til fordel for dette. Dette betyder, at Per Ræbild er ikke længere aktiv i bestyrelsen, men fortsætter som ekstern konsulent for ACR, hvilket vi i ACR sætter meget stor pris på. Per Ræbild har styrket ACR’s profil såvel indholdsmæssigt som de kommunikationsværktøjer, som ACR benytter sig af. ACR ønsker naturligvis Per alt mulig held og lykke i firmaet, og håber naturligvis at Per på et senere tidspunkt igen vil være i stand til at indtræde i ACR som aktivt bestyrelsesmedlem.

Fremadrettet justeringer af grunddokumenter

På mødet blev der diskuteret mission og vision for ACR, og de dokumenter der ligger til grund for dette. ACR vil justere de grundlæggende dokumenter, således at de stemmer overens med det, som ACR vil og gør. På mødet drøftede ACR samtidig det fremadrettede arbejde, og hvilke tiltag der skal prioriteres for at gøre Danmark mere autocampervenlig.

Nyttige oplysninger fra Gohosting

Vi havde inviteret en ekstern “briefer” fra firmaet Gohosting. Henrik Hansen briefede omkring virksomheden, samt hvilke produkter og især hvilke løsninger de tilbyder deres kunder. Henrik Hansen tog afsæt i de løsninger som bl.a. er implementeret på den nye autocamperplads, Stellplatz Vadehav, ved Emmerlev Klev. Den løsning, som er valgt på den nye plads, giver maksimal frihed til at vælge faciliteter til og fra, endvidere er der et supergodt booking system, som er online, så hvis man er flere autocampere på tur og vil være sikker på at få en plads – ja så kan pladsen bookes hjemmefra.

Tid til socialt samvær

Lørdag aften efter dagens lange møde, spiste vi naturligvis en god middag og fik et glas rødvin – og igen må vi bare konstatere, at det sociale aspekt i arbejdet er en meget vigtig del, og netop opbakningen fra ægtefællerne er vigtig, således at der er forståelse for alle de timer, som ligger i det ulønnede og frivillige arbejde.

ACR ser positivt på fremtiden, og er igen trukket i arbejdstøjet, således at de mange opgaver kan omsættes til resultater for et autocampervenligt Danmark.