AutoCamperRådet afprøver om det genopståede Campingråd ønsker dialog, eller fortsætter man hellere i det konkursramte Campingråds fodspor

I 2017 blev Campingrådet erklæret konkurs. Årsagen til konkursen blev på DCU´s hjemmeside oplyst til at skulle findes i manglende opbakning fra godkendte campingpladser. Derved væltede økonomien. Campingrådet var forinden ramt af en afgørelse i  konkurrencestyrelsen. Denne afgørelse blev stadfæstet i konkurrenceankenævnet i maj 2018.

Med Campingrådets konkurs var der i autocamperkredse begrundet håb om, at Campingrådet som jo repræsenter campingpladser, ville ændre deres modstand mod autocamperturister, og at der istedet kunne blive en bedre forståelse mellem campingpladserne og danske som udenlandske autocamperturister.

Hvordan går det så med dette håb?
Så sent som i starten af juni 2018 bliver AutoCamperRådet/branchen opmærksom på, at et nyt Campingråd tilsyneladende var opstået. OCFF som står for Outdoor-Camping-Ferie-Fritid afholdt så sent som den 28. maj 2018 et såkaldt campingmøde i Aalborg. Til dette møde havde man samlet en række Nordjyske campingpladsejere, erhvervsordfører Torsten Schack Petersen (V), udviklingskonsulent fra Dansk Kyst og Naturturisme Mette Greisen Damsgaard, samt et medlem af Økonomi- og erhvervsudvalget fra Jammerbugt Kommune, Christian Hem (V).

Det var først efter dette møde var afholdt, at AutoCamperRådet/branchen blev opmærksom på, at OCFF var opstået som det nye Campingråd. Samtidig blev vores opmærksomhed henledt på, at OCFF oplyste på deres hjemmeside, at der var afholdt møder med erhvervsordførerne på Christiansborg om det nye campingreglement. Det fremgår endvidere, at OCFF har indsendt materiale som de benævner som ”problematikken om autocampere”. Efter AutoCamperRådets oplysninger skete dette vel at mærke uden så meget som at have drøftet emnet med repræsentanter fra autocamperforeninger eller andre repræsentanter. Alene på den baggrund kunne man frygte, at det nye OCFF ikke havde tænkt sig at lytte til autocamperturisters ønsker, eller for så vidt ønsket at sætte sig ind i autocamperturisme eller autocamperadfærd.

AutoCamperRådet er på den baggrund bekymret for, om tidligere tiders fejltagelser blot vil blive gentaget, både til skade for campingpladserne selv, men også til skade for både danske og udenlandske autocamperturister, og ikke mindst til skade for turismen generelt.

Var autocamperfolket overrasket over forsommerens hetz mod autocampere?
Det kom sikkert ikke bag på ret mange, at der umiddelbart efter det afholdte møde i Nordjylland startede en større koordineret hetz mod autocamperturister i Nordjylland. Det afledte forståeligt nok flere læserbreve i Nordjyske medier samt en del tumult på sociale medier. Efter AutoCamperRådets opfattelse, så er denne fremgangsmåde fra campingpladsejere og OCFF mest til skade for dem selv, men desværre rammer den også danske og udenlandske autocamperturisters gode rygte og renomme, så i stedet for at skabe en WINI/WIN-situation, så skaber OCFF den præcis modsatte situation.

Hvad mener AutoCamperRådet egentlig?
På sociale medier har flere efterlyst reaktion fra AutoCamperRådet, og det har vi fuld forståelse for – AutoCamperRådet har fulgt debatten i pressen, og vi har forståelse for og bakker helt op om de modargumenter, som der er fremført både via pressen og via sociale medier.

Hvorfor går AutoCamperRådet ikke ind i debatten i medierne?
AutoCamperRådets bestyrelse havde allerede inden debatten tog til i Nordjyske medier og på de sociale medier, besluttet at forsøge via dialogens vej.

AutoCamperRådet er af den opfattelse, at vi i første omgang vil bevare roen. Samtidig vil vi ikke medvirke til at eskalere den konflikt, der eksisterer mellem campingpladsejere og autocamperturister, efter AutoCamperRådets opfattelse vil dette risikere at forværre situationen.

Hvad gør AutoCamperRådet så?
Som nævnt tidligere så har AutoCamperRådet besluttet at forsøge via dialogens vej. Vi har et ønske om og behov for at få tydeliggjort, hvad OCFF mener med deres tiltag, som de kalder ”regelsæt for autocampere”. Samtidig har vi et håb om, at det nye OCFF og den nye direktør Jens Brendstrup ønsker eller er modtagelig for at lytte til autocamperbranchen, og ikke mindst sætte sig ind i autocampernes adfærd.

Vi har en overbevisning om, at hvis dette kan lykkedes bare et stykke ad vejen, så vil der måske være basis for at ændre på tidligere tiders fejlslagne politik, og er vi rigtig optimistiske – så kan der måske på sigt skabes en WIN/WIN situation til glæde og gavn for alle parter, en fortsættelse eller eskalering af uenigheden vil formentlig ikke have nogen vindere.

Med den overbevisning har vi derfor fremsendt OCFF ved Jens Brendstrup et forslag om snarest at afholde et møde med repræsentanter fra AutoCamperRådet/branchen, vi håber den nye Direktør Jens Brendstrup ser positivt på at mødes.

Vi orienterer, så snart vi har nyt.

Morten Jul Lægaard
Formand AutoCamperRådet