Sønderborg Kommunes udvalg for Teknik og Miljø, har på udvalgsmødet den 30. november 2021 drøftet udfordringen med parkerings- og overnatningspladser. Tilsvarende har udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, drøftet samme emne på deres møde den 2. december 2021.

AutoCamperRådet har siden foråret 2020 været i løbende dialog med Sønderborg Kommunes Teknik og Miljøforvaltning omkring udfordringerne. Her har der været fornyet drøftelse igen i foråret 2021, og seneste henvendelse i sommeren 2021, bl.a. med henblik på midlertidige parkeringspladsen til Tour De France i sommeren 2022.

Sønderborg Kommune har været meget lydhøre overfor ACRs argumenter, og det medvirkede til, at der i budgetforliget 2022-2023 skulle kikkes på udfordringen, og forvaltningen skulle fremkomme med forslag. Det sker nu i 2 spor – dels mere faste parkerings- og overnatningsmuligheder for Autocampere i Sønderborg, og dels midlertidige Pop Up pladser i f.m. Tour de France.

Forvaltningen har derfor ledt med lys og lygte efter attraktive muligheder, hvor det vil give gode oplevelser for såvel de fastboende, som autocamperturisterne, og det resulterer derfor nu i den omfattende drøftelse på de førnævnte udvalgsmøder.

Resultatet af disse drøftelser, forventes at medvirke til en indstilling til byrådet, således at der senest i 1. kvartal 2022 er en vedtagelse i byrådet. Bl.a. er følgende 3 steder med i overvejelserne. Yderligere pladser ved Sønderborg Lystbådehavn, og den sydlige del af Verdens Ende, samt muligheder ved Sønderborg Vandrerhjem.

Ønsket er at få flest mulige overnatninger væk fra området omkring Sønderborg Slot, hvor der jævnligt indgives klager til både politi og kommunen. Parkeringen er lovlig ifølge politiet, men Sønderborg Kommune vil gerne tilbyde alternative og attraktive muligheder, således at generne med autocampere ved slottet mindskes.

Samtidig er der flere forslag på midlertidige pladser i forbindelse med Tour de France. Her bliver der formentlig en begrænsning på max 48 timer.

I AutoCamperRådet er der stor tilfredshed med, at Sønderborg Kommune har lyttet til vores input og argumenter, og den løbende dialog vil fortsætte, fortæller formanden for ACR Morten Lægaard. Vores ekspertise er altid til rådighed, og vi bidrager fortsat gerne med hjælp og vejledning.

I ACR følger vi op på udviklingen i foråret 2022.