Finn Hilstrøm

Primo august rettede ACR henvendelse til sekretariatet for Tour de France DK, og efterfølgende til de involverede kommuner langt ruten i 2022.

ACR har netop været inviteret til besøg i Holbæk Kommune, som ser flere muligheder, efter en god snak med formanden for ACR Helmut Madsen og Flemming Stagis. Kommunen arbejder positivt på at finde gode pladser til Autocamperturisterne i f.m. turen.

Også fra en privat lodsejer – Finn Hilstrøm, Tingvej 29, 4400 Kalundborg, kom der positiv respons. Her blev ACRs repræsentanter præsenteret for et kæmpestort parklignende område, hvor der kan holde omkring 100 autocampere, og som billederne viser, er det et rigtig fint område. Der holder allerede nu autocampere på pladsen, som blot ligger små 200 meter fra hovedvejen, hvor touren smutter forbi til sommer.