generalforsamling autocamperrådet

AutoCamperRådet holdt lørdag, den 15. maj generalforsamling. Leif Norup blev valgt til dirigent og Flemming Stagis blev valgt som referent. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Det samme skete med regnskabet for 2020. En enkelt vedtægtsændring blev vedtaget. Budget for 2021 blev godkendt.

Bestyrelsen havde fremlagt to strategi- og inspirationsnotater, der blev flittigt debatteret. På den baggrund afholdes et seminar i slutningen af oktober med deltagelse af de tre foreningers bestyrelser og ACR-bestyrelsen.

Konstituering – Helmut Madsen valgt som formand

På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Helmut Madsen valgt til formand, John Eriksen blev genvalgt som næstformand, Jørgen Nielsen blev valgt som kasserer og Flemming Stagis genvalgt som sekretær. Gert Melchiorsen og Ole Juhl Andersen fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere om Bestyrelsen – AutoCamperRådet