Den netop vedtagne bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med autocampere bliver nu trukket tilbage med omgående virkning. Ifølge en pressemeddelelse fra Trafik- Bolig- og Bygningsministeriet, så viser det sig, at der har været nogle misforståelser i forbindelse med behandlingen af forslaget både i Folketinget, og i forbindelse med at EU har godkendt de nye regler.

Hastigheden sættes ned i stedet for op
Det betyder, at der ikke har været tilstrækkeligt, evident grundlag for en egentlig godkendelse af bekendtgørelsen, som derfor erstattes af et tillæg til bekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at der fremadrettet vil være en begrænsning i den maksimale, tilladte hastighed for autocampere på motorvej, som er lavere end den nuværende. Ifølge ministeriets pressemeddelelse får det den konsekvens, at autocampere over 3500 kg fremover skal holde en hastighed på maksimalt 70 kilometer i timen på motorvej og 60 kilometer i timen på almindelig motortrafik- og landevej.

Ole Birk Olesen beklager den seneste ændring
Transport- Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) skriver i en skrivelse til AutoCamperRådet, at han på det dybeste beklager den seneste udvikling, og at han ikke mener, at han kunne have forudset denne reaktion og den deraf følgende pålagte ændring. ”Ministeriet har modtaget et pålæg fra EU’s ministerråd, hvor rådet fremhæver, at der ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet evidens for, at et øget tempo på motorvej på 100 kilometer i timen har gavnlig effekt for hverken autocamperkørere, lastbiler eller de øvrige billister på de danske motorveje. Tværtimod henviser Ministerrådets skrivelse til ministeriet til en undersøgelse fra marts 2017 gennemført af Den Europæiske Transportstyrelse, hvor det modsatte blev påvist”, fremgår det af ministerens skrivelse til AutoCamperRådets formand Morten Lægaard.

Ændring til bekendtgørelsen træder i kraft med kort varsel
Ifølge Transport- Bygnings- og Boligministeriets pressemeddelelse så bliver de nye ændringer til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med autocampere gennemført med ganske kort varsel. Det betyder, at der allerede nu arbejdes på at udarbejde tillægget til bekendtgørelsen, således at dette får virkning allerede fra
den 1. april i år.

Foto: Niels Hougaard
Link: Transport-, Bygnings og Boligministeriet